top of page

TRADITIONEL KINESISK MEDICIN

Traditionell kinesisk medicin (TCM) baseras på kunskap som har utvecklats under många tusen år och en djup insikt om människan och våra relationer. Genom att betrakta och analysera förändringar i naturen där människokroppen ingår har vi fått kunskap om kroppens funktioner. Allt i universum är uppbyggt av energier som inom TCM kallas qi. Qi har två krafter som kallas yin och yang. Relationen mellan dessa krafter styr allt. I kroppen flödar qi och upprätthåller alla funktioner. När vi blir sjuka har balansen mellan yin och yang och det naturliga flödet av qi störts. Detta kan mycket förenklat beskrivet bero på en brist eller ett överskott. Det är detta som akupunktören strävar efter att återställa med sin behandling.

Yin Yang

Akupunktur enligt TCM är en holistisk behandling, det innebär att vi behandlar både symptomen och orsaken till symptomen, både grenar och rötter. Behandlingen är ett samarbete mellan akupunktören och patienten för att försöka förstå sjukdomen samt vilka förändringar vi kan göra för att återställa balansen och hindra att vi blir sjuka igen. Hur en behandling ser ut kan skilja sig mycket åt beroende på dina önskemål och behov. Vi startar alltid med att ställa en diagnos baserad på frågor till patienten, analys av pulsens kvalitet och tungans utseende. Utifrån sin diagnos behandlas sedan patienten. Jag använder mig av många olika tekniker som tex akupunktur, örtmedicin, massage, coppning, moxa, healing, qigong, eteriska oljor, kinesiotejpning, mindfulness, naturvakenhet, samtal. Målet är att återskapa balansen så du kan förverkliga din Dao. Varje människa är unik och därför är varje behandling individuell. För mer information om TCM läs gärna på Svenska akupunkturförbundets hemsida.

 

“So be sure when you step, Step with care and great tact. And remember that life's A Great Balancing Act.”

Dr. Seuss

bottom of page