top of page

EKOPSYKOLOGI

“Body and soul are not two different things, but only two different ways of persiving the same thing.” Albert Einstein

Våg

Ekopsykologi är en förening mellan ämnena ekologi och psykologi som utforskar och beskriver hur våra mänskliga psyken är sammanlänkade med, djupt påverkade och beroende av naturen som vi också är en del av. Upplevelsen av separation från resten av naturen ses som en underliggande orsak till vår tids ekologiska förstörelse och psykiska ohälsa. Världen skapas av relationer, våra kroppar skapas av relationer mellan våra olika celler, samhällen skapas av relationen mellan människor och Moder jord skapas av alla relationer i sina ekosystem. Ekopsykologin lär oss att vi kan skapa närande istället för tärande relationer till vår omgivning och till oss själva. Genom att utforska världen med sinnlig nyfikenhet och vördnad inför att vi är en del av något större varken mer eller mindre viktiga än någon annan del, kan ekopsykologin hjälpa oss att återupptäcka vår kontakt och kärlek till resten av naturen och därigenom också oss själva. För mer information om Ekopsykologi läs gärna på Lodyns hemsida.

 

“You dont have to be good.

You do not have to walk on your knees for a hundred miles through the desert, repenting.

You only have to let the soft animal of your body love what it loves.”

Mary Oliver, Wild Geese

bottom of page