top of page

PERMAKULTUR OCH SKOGSTRÄDGÅRDSODLING

“The old Lakota was wise. He knew that man´s heart becomes hard away from nature, he knew that lack of respect of growing, living things soon led to lack of respect for humans to. So he kept his children close to nature´s softening influence.”

Chief Luthet Standing Bear, Oglala Lakota

Träd

Skogsträdgårdsodling är odling av ätbara växter med skogens självregenererande ekosystem som förebild. Genom att odla perenna träd, buskar och grönsaker kan man spara arbete och resurser samtidigt som man bygger upp jorden och den biologiska mångfalden i sin trädgård. Att anlägga en skogsträdgård är arbetsintensivt till att börja med men när den är etablerad kan den ge stor skörd år efter år utan att man måste gräva, så och plantera nytt varje år. Med perennaodlingar gynnas pollinerare och andra nyttiga djur i trädgården, då marken är konstant bevuxen finns gott om boplatser och mat.

Vårt intensiva behov av att kontrollera våra livsmiljöer har givit oss en ekologisk öken både i våra trädgårdar med sina kortklippta gräsmattor och i vårt jordbruk med stora ettåriga monokulturer. Om du känner hur detta skaver och du skulle vilja göra om din trädgård till en skogsträdgård kan jag hjälpa dig på vägen. Vi utgår från din och platsens behov, önskemål och resurser. Tillsammans kan vi skapa en vacker, vilsam, rikgivande oas full av liv. Jag använder mig av permakulturens designprinciper. Permakultur är ett designverktyg för att skapa långsiktigt hållbara livsmiljöer. Genom att observera, analysera, imitera och lyssna på feedback från naturens sammanlänkande processer, med andra ord genom att skapa och vårda relationer med vår livsmiljö, kan vi bli medskapare i lokala ekosystem där naturen och människan har nytta av varandra och skapar ett ömsesidigt välmående.

bottom of page